vrijdag 16 september 2011

Smartphone: slim belonen?

De mogelijkheid voor de werkgever om een smartphone of tablet onbelast te vergoeden.

Terwijl ik dit blog typ bevinden zich op mijn bureau een iphone, een ipad, een laptop en een pc. Tien jaar geleden had je een pc en een vaste telefoon (en een aparte fax). Maar het digitale tijdperk heeft alles veranderd. Een telefoon is allang niet meer alleen een telefoon. Met ingebouwde GPS, internet, fotocamera etc is de belfunctie langzaam maar zeker naar de achtergrond gedrongen. De omgekeerde wereld begint te komen met het verschijnen van fotocamera's waar ook mee gebeld kan worden. Het feit dat het verschil tussen computers en telefoons vervaagt, zeker met de komst van de tablets, heeft de wetgever voor een probleem geplaatst. Want voor verschillende apparatuur gelden verschillende regels met betrekking tot de mogelijkheid deze apparatuur onbelast te vergoeden. En aangezien de ontwikkeling snel gaat en er steeds weer nieuwe apparaten verschijnen is het voor de wetgever moeilijk om de regelgeving up to date te houden.

Is een smartphone nu een telefoon of een computer? Is een tablet een computer of een multimedia apparaat? Het verschil is belangrijk. Want om voor onbelaste vergoeding in aanmerking te komen dient er wel sprake te zijn van zakelijk gebruik ten behoeve van de werkgever. De staatssecretaris heeft daarom op 5 juli 2011 een besluit uitgevaardigd waarin hij het onderscheid duidelijk maakt tussen communicatiemiddelen en computers.

Het besluit vermeldt dat onder communicatiemiddelen moet worden verstaan middelen waarbij de communicatie een centrale rol speelt. Hoe logisch kan iets zijn... Laat ik zeggen dat we ervan uit mogen gaan dat het in principe draait om de (ouderwetse) telefoon. Maar ook smartphones vallen hieronder en juist deze smartphones kennen vele aanvullende functies die het bellen zelf weer minder centraal stellen. Om het af te bakenen benoemt het besluit nog een tweetal kenmerken van een communicatiemiddel:

  • het beeldscherm mag een diagonaal hebben van niet meer dan 7 inch (17,78 cm)
  • het beeldscherm en de invoermogelijkheden zijn bij deze apparaten te beperkt voor langdurig gebruik als computer
Maar daarna wordt dit weer afgezwakt. De werkgever krijgt namelijk de mogelijkheid aannemelijk te maken dat een specifiek product met een groter beeldscherm toch een communicatiemiddel is. Dus de wetgever probeert het verschil tussen een communicatiemiddel en een computer duidelijk te maken maar geeft meteen aan dat zijn uitleg misschien niet met de werkelijkheid strookt. Daarna vermeldt het besluit ook nog dat afhankelijk van technologische ontwikkelingen naar verwachting het onderscheid tussen computers en communicatiemiddelen verder zal vervagen. Maar goed dat is weer het voordeel van een besluit, deze kan steeds weer worden aangepast waarbij oude besluiten vervallen. Indien dit in de wet geregeld zou zijn dan zouden de regels veel moeilijker kunnen worden gewijzigd.

Waarom is het verschil nu zo van belang? Dit ligt hem in de mogelijkheid voor de werkgever om een specifiek apparaat wel of niet onbelast te kunnen vergoeden en onder welke voorwaarden.

Voorop staat in ieder geval dat er sprake moet zijn van zakelijk gebruik. Hoe meer bijkomende functies een apparaat heeft hoe eerder de belastingdienst kan stellen dat het zakelijk gebruik ondergeschikt raakt. Zeker met de enorme groei van het aantal apps kan makkelijker worden gesteld dat het apparaat ook voor niet zakelijke doeleinden wordt gebruikt.

Maar zwart wit gezien gelden de volgende eisen.

  • Een communicatiemiddel kan belastingvrij worden verstrekt vanaf een zakelijk gebruik van 10%.
  • Een computer kan belastingvrij verstrekt worden vanaf een zakelijk gebruik van 90%.
Dit toont meteen het belang het onderscheid te maken tussen een communicatiemiddel (zakelijk gebruik van meer dan bijkomstig belang) en een computer (nagenoeg geheel zakelijk gebruik)

Dus houd als werkgever momenteel goed het formaat van het beeldscherm van het apparaat in de gaten. Het beeldscherm bepaalt namelijk grotendeels de mate van bewijs dat benodigd is om het apparaat belastingvrij te vergoeden.

1 opmerking:

  1. In de praktijk wordt die 90% voor computers niet echt nageleefd volgens mij. Gezien de diverse pc prive projecten in bedrijven. Voorsmartphones is de benoemde 10% niet echt moeilijk te behalen.

    BeantwoordenVerwijderen